ترکیب سهامداران

سهامداران بالای یک درصد

در تاريخ 1393/09/30

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام
1 بانك صنعت ومعدن 888,864,737 59.26
2 صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز كاركنان شركت ملي نفت 249,000,000 16.6
3 شركت ليزينگ صنعت ومعدن (سهامي خاص ) 137,666,667 9.18
4 گروه مالی بانک پارسیان 27,844,830 1.86
5 سرمايه گذاري ايران و فرانسه (سهامي خاص) 27,362,762 1.82
ساير سهامداران زیر 1 درصد 169,261,004 11.28
جمع كل 1,500,000,000 100